Jak zapanować nad niespodziewanymi wydatkami firmowymi?


Jeśli nie zapanujesz nad utrzymaniem odpowiedniego balansu pomiędzy gotówką wpływająca do firmy i gotówką wypływającą, wtedy możesz się spotkać z problemami w utrzymaniu płynności finansowej. A w takiej sytuacji droga do bankructwa jest krótka.

Jednym z głównych powodów zachowania płynności finansowej jest skumulowanie się zbyt wielu wydatków w tym samym czasie. Mogą być one spowodowane np. otrzymaniem dużego zamówienia od klienta i potrzebą nabycia materiałów, zatrudnienia więcej pracowników itd. Wszystkie te działania wymagają wydania pieniędzy. I jeśli nie masz odpowiedniej rezerwy gotówkowej to wtedy jesteś w sytuacji, w której właśnie zachwiała się Twoja płynność finansowa. Jednak pomimo widma takiej sytuacji, wciąż jest kilka rozwiązań, które możesz wprowadzić, aby zapanować nad płynnością finansową.

Planuj swoje wydatki

Zdecydowana większość wydatków firmowych może być lepiej zaplanowana dzięki utworzeniu oraz regularnemu prognozowaniu przepływów finansowych. To kluczowy finansowy dokument, który pomoże Ci zrozumieć kiedy pieniądze wpływają do kasy firmy oraz kiedy z niej wypływają w poszczególnych okresach roku. Ten dokument pomoże Ci przygotować się na sytuacje, gdy wpływ do kasy będzie zbyt niski, aby pokryć bieżące wydatki. Przygotowanie takiego planu to bardzo użyteczne ćwiczenie, które zmusza Cię do śledzenia wydatków firmowych w ujęciu miesięcznym oraz zaplanowaniu ich na przyszłe okresy.

Utwórz i utrzymuj fundusz awaryjny

Kryzysowych sytuacji takich jak niespodziewane naprawy czy przestoje z powodu choroby pracowników są trudne do przewidzenia, ale można się do nich przygotować. Posiadanie poduszki finansowej w postaci oszczędności to bardzo dobra opcja. Posiadając awaryjne fundusze jesteś bardziej elastyczny w sytuacji, gdy napotkasz możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty, która pozwoli Ci zwiększyć zyski firmy. Musisz jednak pamiętać, aby mieć szybki dostęp do takiego funduszu awaryjnego więc najlepsze rozwiązanie to utworzenie firmowego konta oszczędnościowego.

Upłynnij fakturę sprzedażową

Jeśli masz problemy z krótkoterminowymi przepływami pieniężnymi, takimi jak zbyt wiele wydatków w danym miesiącu lub opóźniona duża płatność od klienta, upłynnienie faktury może okazać się dobrym rozwiązaniem. Rozwiązanie to daje Ci dostęp do środków ze sprzedaży już na drugi dzień po wystawieniu faktury sprzedażowej. Usługę taką obecnie oferuje InviPay.com. W odróżnieniu do alternatywnych form kredytowania działalności gospodarczej, rozwiązanie jakie dostarcza inviPay.com cechuje minimum formalności. Plusem jest też, iż można go zintegrować z jednym z kilku rozwiązań księgowości online i tym samym przekazać fakturę do wypłaty tylko jednym kliknięciem.

Najświeższe artykuły wprost do Twojej skrzynki?

Czytaj więcej