Archiwum


Co zrobić, aby otrzymywac pieniądze ze sprzedaży na czas.

Jak ustrzec się przed nierzetelnym kontrahentem?

Prawie każda polska firma doświadczyła problemu zaległych płatności od kontrahentów. Dla większości z tych firm występowanie opóźnień jest barierą dla prowadzonej przez nie działalności. Pojedyncze opóźnienie nie stanowi znacznego zagrożenia.

Ale jeśli opóźnienia powtarzają się to może to doprowadzić do powstania zatoru płatniczego w przedsiębiorstwie. O ile wszystkich opóźnień nie da się uniknąć, można jednak zmniejszyć skalę ich występowania.

Oto kilka najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci zminimalizować opóźnienia w płatnościach od kontrahentów i zachować płynność finansową,

Poznaj swojego klienta

Zanim nawiążesz współpracę z klientem, któremu zaoferujesz kredyt kupiecki (odroczony termin płatności) dobrze sprawdź jego wiarygodność płatniczą. Miejscem gdzie można dokonać jego weryfikacji są Biura Informacji Kredytowych (Krajowy Rejestr Długów, Europejski Rejestr Informacji Finansowej, Centrum Informacji Gospodarczej).

Biura te gromadzą dane na temat przedsiębiorców zalegających z płatnościami na łączną kwotę powyżej 500 zł i wymagalnymi od co najmniej 60 dni. Weryfikację kontrahenta warto wykonać nie tylko przed zawarciem pierwszej transakcji.

Warto ją przeprowadzać okresowo, gdyż sytuacja finansowa kontrahenta może ulec zmianie w każdym momencie trwania współpracy. Przyczynia się do tego m.in. stale zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza. Oczywiście nie dla każdego klienta należy wykonywać okresową kontrolę, a jedynie dla tych, z którymi przeprowadza się większe transakcje.

System inviPay.com pozwala na błyskawiczne sprawdzenie kontrahenta (krócej niż w minutę) w ponad 30 wywiadowniach gospodarczych.

Zaproponuj zaliczkowe płatności

Jeśli prowadzisz biznes, w którym od momentu przyjęcia zlecenia do momentu jego realizacji mija nawet kilka miesięcy, warto zastanowić się nad wprowadzeniem systemu płatności zaliczkowej. Polega to na wystawianiu faktur po zakończeniu kolejnych etapów zamówienia.

Pozwala to na zabezpieczenie się na wypadek niedotrzymania przez kontrahenta terminu płatności. Jeśli płatność nie wpłynie wówczas możesz przerwać prace i uchronić się przed poniesieniem większych kosztów. Ponadto mniejsze kwoty mogą być dla kontrahenta wygodniejsze niż jedna większa płatność.

Ustal zasady płatności przed przyjęciem zlecenia

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie stosuje zawierania umów określających zasady realizacji zlecenia. A taka umowa zabezpiecza firmę na wypadek wszelkiego rodzaju roszczeń m.in. roszczenia z tytułu braku płatności.

W umowie powinno zostać wyraźnie wskazane, co się stanie w przypadku braku zapłaty np.: wstrzymanie prac czy naliczenie dodatkowych opłat i odsetek od niezapłaconych faktur. Aby upewnić się, że umowa jest prawnie wiążąca, dobrze jest, aby podczas tworzenia tego dokumentu współpracować z profesjonalistą prawniczym, zwłaszcza jeśli pracujesz na arenie międzynarodowej.

Posiadaj plan awaryjny

W niektórych niefortunnych przypadkach nadal będziesz musiał zmierzyć się z opóźnieniami w płatnościach. I to niezależnie od tego, jak dobrze zarządzałeś swoimi klientami. Aby mieć jednak pewność, że w wyniku tego nie wystąpiły przerwy w przepływie środków pieniężnych w Twojej firmie, istnieje kilka działań dodatkowych jakie można podjąć.

Jednym z nich jest usługa finansowania faktur. Usługa ta pozwala na spieniężenie oczekujących za zapłatę faktur sprzedaży jeszcze przed upływem terminu ich płatności.

Ponieważ opóźnienia w płatnościach stają się rosnącym problemem na całym świecie, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny podjąć kroki zapobiegawcze, aby chronić swoje przepływy pieniężne i zapewnić sprawne funkcjonowanie. Myśląc o przyszłości i aktywnie zarządzając tymi zagrożeniami, nie tylko mogą one przetrwać, ale również wspierać swój rozwój, osiągając przewagę nad słabo przygotowanymi konkurentami.