inviPay wyłącznym dostawcą mikrofaktoringu w:

Informacje o InviPay

Firma inviPay S.A rozpoczęła działalność operacyjną w listopadzie 2015 roku (założona została w 2013 roku). Po pół roku działalności operacyjnej firma przekroczyła próg rentowności. Umożliwienie startu operacyjnego spółki było możliwe dzięki dwóm inwestorom finansowym: p. Kingę Nowakowską oraz p. Jana Motza.

inviPay.com stworzyła i uruchomiła system rozliczeń w segmencie B2B dla małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki któremu kontrahenci mogą rozliczać swoje transakcje i przez to zabezpieczać swoje przepływy finansowe. Rozwiązanie to jest skierowane do branż, które na co dzień borykają się długimi terminami płatności (30-120 dni). Wiodącymi branżami jakie chętnie korzystają z usług inviPay S.A. to: transport, spedycja, budownictwo, handel hurtowy, branża drzewno-meblarska.

Firma współpracuje obecnie z dwoma wiodącymi bankami: ING Bank Śląski oraz Alior Bank. Które oferują mikrofaktoring inviPay S.A. przez swoje kanały sprzedażowe.
Firma obsługuje mikro i małe przedsiębiorstwa, które są wyłączone spod oferty faktoringowej w bankach z uwagi na brak wymaganych limitów obrotu sprzedażowego.

inviPay S.A. oferuje nowatorskie na rynku polskim rozwiązanie, które umożliwia w jednym miejscu:

  • błyskawiczną weryfikację rzetelności płatniczej kontrahenta – już w 30 sekund otrzymują oni potwierdzenie czy dany kontrahent jest wiarygodny,
  • faktoring czyli wypłacenie środków z faktury sprzedaży przed terminem jej wymagalności – opcja ta umożliwia sprzedawcy wprowadzenie faktury do aplikacji i wypłacenia środków odpowiadającym wartości faktury sprzedaży już na drugi dzień po jej wprowadzeniu do aplikacji.
  • przeniesienie na inviPay.com całego ryzyka braku zapłaty od kontrahenta.
  • rozliczenie firmowych zakupów – oczekującymi na uregulowanie fakturami sprzedaży. Korzystając z tej możliwości przedsiębiorcy nie muszą angażować gotówki za dokonanie zakupu firmowego. Mogą oni rozliczyć zakup swoimi fakturami sprzedaży.
  • Uzyskiwanie zwrotu części uregulowanej faktury zakupowej z chwilą jej opłacenia przed terminem jej wymagalności – dzięki czemu firmy mają możliwość dokonywania oszczędności kosztowych (do 10% w skali roku).

 

Dokumenty Informacyjne

 

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji Serii A

Zarząd InviPay sp. z o.o. niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku dokonał przydziału obligacji serii A.

W publicznej ofercie przyjęto 66 zapisów na łączną liczbę 10.208 obligacji serii A. Przydzielono 10.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł.

Informacja o ofercie publicznej Obligacji Serii A InviPay Sp. z o.o.

teaser inviPay.pdf>>>

 

Prezentacja InviPay Sp. z o.o.

Prezentacja InviPay Sp. z o.o.pdf>>>

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe na 2015 (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta).pdf>>>

 

Wyniki finansowe za 3 kwartały 2016 roku

Wyniki finansowe za 3 kwartały 2016 roku.pdf>>>

 

Informacja o wstępnym przydziale obligacji serii A

Informacja o wstępnym przydziale obligacji serii A.pdf>>>

Kontakt dla Inwestorów:

Jakub Więcław
jwieclaw@invipay.com

 

Joanna Zielińska
jzielinska@invipay.com