inviPay wyłącznym dostawcą mikrofaktoringu w:

 

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji Serii A

Zarząd InviPay sp. z o.o. niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku dokonał przydziału obligacji serii A.

W publicznej ofercie przyjęto 66 zapisów na łączną liczbę 10.208 obligacji serii A. Przydzielono 10.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł.

 

Informacja o ofercie publicznej Obligacji Serii A InviPay Sp. z o.o.

teaser inviPay.pdf>>>

 

Prezentacja InviPay S.A.

Prezentacja InviPay S.A.pdf>>>

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe na 2015 (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta).pdf>>>

 

Wyniki finansowe za 3 kwartały 2016 roku

Wyniki finansowe za 3 kwartały 2016 roku.pdf>>>

 

Informacja o wstępnym przydziale obligacji serii A

Informacja o wstępnym przydziale obligacji serii A.pdf>>>