inviPay wyłącznym dostawcą mikrofaktoringu w:

Oferta

Specjalnie dla Twojej firmy

Poprawiamy płynność przedsiębiorstw. Stworzyliśmy platformę, dzięki której zwiększysz zdolność terminowego realizowania zobowiązań swojej firmy i poprawisz zwyczaje płatnicze Twoich kontrahentów. Łatwiej zaplanujesz wydatki swojej firmy: ZUS, VAT, podatki.
Ograniczasz ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Oferta podstawowa

Szybka zamiana
faktury na pieniądze

 • dodajesz fakturę do systemu inviPay
 • zlecasz ją do wypłaty
 • inviPay weryfikuje wiarygodność kontrahenta (w ponad 30 źródłach gospodarczych, w 30 sekund)
 • inviPay potwierdza fakturę u kontrahenta
 • inviPay wypłaca środki

Dzięki temu możesz mieć pieniądze już następnego dnia!

Oferta podstawowa

Split payment

 • dodajesz fakturę do systemu inviPay
 • zlecasz split payment
 • inviPay jest gotowy na obsługę w systemie split payment i może przelać 100% środków podzieloną płatnością.

Prosto, wygodnie i bezpiecznie

Wyjątkowa oferta

Dynamiczny Bonus

Dla klientów, którzy posiadają nadwyżkę płynności.

 • w systemie inviPay opłacasz fakturę kosztową przed terminem
 • inviPay opłaca fakturę kosztową zgodnie z jej terminem
 • za okres, w którym inviPay dysponuje środkami, wypłaca Ci bonus w wysokości 12,3% brutto faktury. 12,3% w skali roku.

Dzięki temu możesz oszczędzić na kosztach i podnieść jakość swojego produktu.

Oferta dla naszych stałych klientów

Wydłużanie terminu
płatności faktury zakupu

Dla naszych stałych klientów, którzy rozliczyli w usłudze podstawowej minimum 50 000 PLN, przyznajemy limit 10 000 PLN na rozliczanie faktur kosztowych.

 • dodajesz fakturę do systemu inviPay
 • wybierasz usługę wydłużenia
 • termin płatności faktury możesz wydłużyć nawet do 120 dni

Dajesz sobie i swojej firmie tak bardzo cenny czas

To takie proste!

Sprawdź do jakiej kwoty sfinansujemy Twoje faktury sprzedażowe

Odpowiemy szybko!

Wypełnij formularz: