Archiwum

Co zrobić, aby otrzymywac pieniądze ze sprzedaży na czas.

Jak ustrzec się przed nierzetelnym kontrahentem?

Prawie każda polska firma doświadczyła problemu zaległych płatności od kontrahentów. Dla większości z tych firm występowanie opóźnień jest barierą dla prowadzonej przez nie działalności. Pojedyncze opóźnienie nie stanowi znacznego zagrożenia.

Ale jeśli opóźnienia powtarzają się to może to doprowadzić do powstania zatoru płatniczego w przedsiębiorstwie. O ile wszystkich opóźnień nie da się uniknąć, można jednak zmniejszyć skalę ich występowania.

Oto kilka najważniejszych wskazówek, które pozwolą Ci zminimalizować opóźnienia w płatnościach od kontrahentów i zachować płynność finansową,

Poznaj swojego klienta

Zanim nawiążesz współpracę z klientem, któremu zaoferujesz kredyt kupiecki (odroczony termin płatności) dobrze sprawdź jego wiarygodność płatniczą. Miejscem gdzie można dokonać jego weryfikacji są Biura Informacji Kredytowych (Krajowy Rejestr Długów, Europejski Rejestr Informacji Finansowej, Centrum Informacji Gospodarczej).

Biura te gromadzą dane na temat przedsiębiorców zalegających z płatnościami na łączną kwotę powyżej 500 zł i wymagalnymi od co najmniej 60 dni. Weryfikację kontrahenta warto wykonać nie tylko przed zawarciem pierwszej transakcji.

Warto ją przeprowadzać okresowo, gdyż sytuacja finansowa kontrahenta może ulec zmianie w każdym momencie trwania współpracy. Przyczynia się do tego m.in. stale zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza. Oczywiście nie dla każdego klienta należy wykonywać okresową kontrolę, a jedynie dla tych, z którymi przeprowadza się większe transakcje.

System inviPay.com pozwala na błyskawiczne sprawdzenie kontrahenta (krócej niż w minutę) w ponad 30 wywiadowniach gospodarczych.

Zaproponuj zaliczkowe płatności

Jeśli prowadzisz biznes, w którym od momentu przyjęcia zlecenia do momentu jego realizacji mija nawet kilka miesięcy, warto zastanowić się nad wprowadzeniem systemu płatności zaliczkowej. Polega to na wystawianiu faktur po zakończeniu kolejnych etapów zamówienia.

Pozwala to na zabezpieczenie się na wypadek niedotrzymania przez kontrahenta terminu płatności. Jeśli płatność nie wpłynie wówczas możesz przerwać prace i uchronić się przed poniesieniem większych kosztów. Ponadto mniejsze kwoty mogą być dla kontrahenta wygodniejsze niż jedna większa płatność.

Ustal zasady płatności przed przyjęciem zlecenia

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie stosuje zawierania umów określających zasady realizacji zlecenia. A taka umowa zabezpiecza firmę na wypadek wszelkiego rodzaju roszczeń m.in. roszczenia z tytułu braku płatności.

W umowie powinno zostać wyraźnie wskazane, co się stanie w przypadku braku zapłaty np.: wstrzymanie prac czy naliczenie dodatkowych opłat i odsetek od niezapłaconych faktur. Aby upewnić się, że umowa jest prawnie wiążąca, dobrze jest, aby podczas tworzenia tego dokumentu współpracować z profesjonalistą prawniczym, zwłaszcza jeśli pracujesz na arenie międzynarodowej.

Posiadaj plan awaryjny

W niektórych niefortunnych przypadkach nadal będziesz musiał zmierzyć się z opóźnieniami w płatnościach. I to niezależnie od tego, jak dobrze zarządzałeś swoimi klientami. Aby mieć jednak pewność, że w wyniku tego nie wystąpiły przerwy w przepływie środków pieniężnych w Twojej firmie, istnieje kilka działań dodatkowych jakie można podjąć.

Jednym z nich jest usługa finansowania faktur. Usługa ta pozwala na spieniężenie oczekujących za zapłatę faktur sprzedaży jeszcze przed upływem terminu ich płatności.

Ponieważ opóźnienia w płatnościach stają się rosnącym problemem na całym świecie, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny podjąć kroki zapobiegawcze, aby chronić swoje przepływy pieniężne i zapewnić sprawne funkcjonowanie. Myśląc o przyszłości i aktywnie zarządzając tymi zagrożeniami, nie tylko mogą one przetrwać, ale również wspierać swój rozwój, osiągając przewagę nad słabo przygotowanymi konkurentami.planowanie rozwoju firmy

Na co zwracać uwagę przy planowaniu rozwoju firmy

Każda, nawet mała firma ma duży apetyt na to, aby stać się znaczącym biznesem na rynku. I chce zwiększać swoje obroty z roku na rok, przy zachowaniu rentowności działalności. Ale w jaki sposób można osiągnąć trwały wzrost nie ryzykując utraty stabilności swojej firmy?

W większości przypadków skalowanie biznesu to znacznie więcej niż tylko zwiększanie sprzedaży. Skalowanie to również rozszerzanie możliwości biznesowych firmy przez obecność na nowych rynkach i/lub w nowych branżach. Innym przykładem skalowania może tak zwany cross-selling, czyli sprzedaż innego produktu/usługi temu samemu klientowi.

Skalowanie wiąże się z koniecznością zatrudnienia większej ilości ludzi, czy zapewnienia odpowiedniego finansowania dla konkretnych faz wzrostu. Zaplanowanie takich działań nie jest proste. Planując trzeba brać uwagę zapotrzebowanie na produkty oraz zmieniające się warunki rynkowe. Oto 3 elementy działalności niezbędne do oceny tego gdzie jesteś teraz, i co przede wszystkim trzeba zmienić, aby zapewnić stały wzrost firmy.

Zapewnij optymalną liczbę pracowników

Rozwój firmy oznacza większą ilość pracy dla zespołu i dlatego ważne jest, aby mieć właściwych ludzi i zapewnić skuteczne zarządzanie nimi i procesami. Dlatego tak istotne jest zaplanowanie i stworzenie struktury organizacyjnej firmy. Przy okazji tworzenia struktury organizacyjnej zastanów się jakie zadania możesz zlecić na zewnątrz, a które chcesz zachować wewnątrz firmy. Które procesy możesz zautomatyzować i zaoszczędzić na zatrudnianiu – dodatkowo poprawiając wydajność.

Zwróć również uwagę w jaki sposób rekrutujesz i jak szkolisz swoich pracowników. Budowanie satysfakcjonującego środowiska pracy oraz ciągłe oferowanie możliwości szkolenia, które pomogą rozwijać się pracownikom to dobry początek. Ale kultura firmy i jej wizja jest zdecydowanie ważniejszym elementem. Określ jakie są wartości i wizja twojej firmy. Jeśli ty i twoi pracownicy, macie solidną wiedzę na jej temat, to zyskujesz pewność, iż firma podąża we właściwym kierunku.

Skorzystaj z nowoczesnych technologii

Małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa mają obecnie więcej dostępnych opcji, niż kiedykolwiek wcześniej. Nowoczesne technologie mogą zapewnić lepszą obsługę klientów, ulepszyć komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, wspierają produktywność i optymalne zarządzanie kosztami

Rozejrzyj się na rynku i znajdź technologie, które mogą znacznie ułatwić rozwój Twojej firmy. To może być np. obniżenie kosztów utrzymania lokalnej infrastruktury serwerowej dzięki przeniesieniu się na rozwiązania chmurowe. Lub skorzystanie z programu pozwalającemu na sprawne zarządzanie klientami (CRM).

Zapewnij firmie odpowiednią płynność finansową

Gdy planujesz zwiększenie obrotów to musisz też zapewnić firmie odpowiednie zaplecze finansowe. Gdyż brak odpowiedniej wielkości kapitału obrotowego i brak zapewnienia prawidłowych przepływów pieniężnych może zniweczyć wszystkie plany rozwojowe firmy.

Dlatego przed rozpoczęciem ekspansji warto zapewnić sobie odpowiednie ilość gotówki oraz zaplanować proces kontroli płynności finansowej. Przykładowo warto wprowadzić rozwiązania pozwalające rozprawić się z klientami płacącymi z opóźnieniem, czyli posiadać alternatywę finansowania w sytuacji gdy zabraknie pieniędzy w kasie firmy.

Finansować się można na kilka sposobów. Jednym z nich jest pozyskanie kredytu bankowego. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że proces uzyskania kredytu jest powolny i obarczony dużą ilością formalności. I trudno jest go uzyskać, w sytuacji gdy nagle zabrakło środków w kasie firmy przez brak płatności od najważniejszego kontrahenta. W takiej sytuacji bank może potraktować to jako ryzykowną sytuację i odmówić nam finansowania.

Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi finansowania faktur. Polega to na tym, iż wystawiając fakturę z długim terminem płatności można ją upłynnić już na drugi dzień po jej wystawieniu. Czyli można mieć gotówkę ze sprzedaży nawet na drugi dzień po wystawieniu faktury.

Dzięki takiej opcji poprawiasz swoją płynność finansową i minimalizujesz ryzyko zatorów płatniczych. Zawsze masz środki na opłacenie swoich kosztów i dodatkowo zyskujesz środki na inwestycje.Jak przyspieszyć rozwój swojego biznesu?

Jak przyspieszyć rozwój biznesu?

Marzysz, aby Twoja firma była dynamicznie rozwijającym się biznesem? Ekspansja może być trudna. Ale przedstawiamy kilka pomysłów, które pomogą zwiększyć zyski przy jednoczesnym zmniejszaniu poziomu stresu jaki przy tym towarzyszy.

Czytaj dalej >>co to jest kapitał obrotowy

Co to jest kapitał obrotowy? Jak nim zarządzać?

Odpowiedni poziom kapitału obrotowego stanowi bufor bezpieczeństwa dla utrzymania płynności finansowej firmy. Szczególnie w sytuacjach gdy np. wielkość sprzedaży drastycznie spada lub kontrahenci opóźniają się z płatnościami. Pozwala on kontynuować działalność bez konieczności zaciągania dodatkowych kredytów.

Czytaj dalej >>