Archiwum


Upominanie się o zapłatę

Co robić gdy klient opóźnia się z płatnością

Nie otrzymałeś płatności za zrealizowaną usługę lub sprzedaż? Zastanawiasz się co zrobić w tej sytuacji? Nasze wskazówki pomogą Ci w odzyskaniu przeterminowanej płatności od kontrahenta.

Istnieje wiele powodów, przez które Twój klient ma zwłokę w płatności. Być może faktura została zagubiona w stosie innych dokumentacji lub też klient miał nieoczekiwany wydatek i nie może sobie teraz pozwolić na uregulowanie płatności wobec Twojej firmy.

Bez względu na okoliczności taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na Twoją firmę i dlatego powinieneś jak najszybciej podjąć działania celem odzyskania pieniędzy.

Skontaktuj się z klientem

Zadzwoń od klienta i uprzejmie przypomnij mu o tym, iż Twoja faktura jest nieopłacona. W większości przypadków okazuje się, że brak płatności to zwykłe przeoczenie klienta i po otrzymaniu informacji przypominającej klienci od razu opłacają fakturę.

Jeśli takie przypomnienia są dla Ciebie niekomfortowe to zawsze możesz zadzwonić do klienta celem dowiedzenia się tego jak ocenia waszą współpracę, czy jest zadowolony z wykonanej usługi i dopiero potem podpytać o zaległą płatność, tak “przy okazji”.

Wyślij fakturę ponownie

W niektórych przypadkach, klienci próbując wytłumaczyć się z braku płatności twierdzą, iż zagubili bądź nie otrzymali faktury. Dlatego ponownie wyślij fakturę, pomimo, iż masz pewność, że pierwsza do niego trafiła. Upewnij się też, że wysyłasz ją do właściwej osoby. Tak, aby znowu nie krążyła kilka dni po firmie.

Postaw ultimatum

Gdy klient ignoruje Twoje maile i przypomnienia o opóźnionej płatności, wtedy zażądaj uregulowania zobowiązania wobec Twojej firmy w  bardziej stanowczy sposób. Postaw ultimatum, że jeżeli nie otrzymasz płatności do konkretnego dnia wtedy przestajesz realizować usługi wobec tego klienta. Zazwyczaj takie sposoby działają na kontrahentów, którzy zdają sobie sprawę jak trudno będzie zastąpić Twoją usługę w ciągu kilku dni.

Zatrudnij firmę windykacyjną

Jeśli wykonałeś wielokrotne próby skontaktowania się z klientem i nie udało Ci się uzyskać zapłaty to właśnie nadszedł czas, aby użyć mocniejszych argumentów. Zatrudnij firmę windykacyjną, która specjalizuje się w odzyskiwaniu płatności nawet o 60-90 dniowym okresie przeterminowania. Firmy te mają wypróbowane szybkie metody na odzyskanie długu. Prowadzą również w imieniu zlecającego postępowania sądowe, a potem komornicze celem odzyskania płatności. I są bardzo efektywne w swoim działaniu.

Zabezpiecz się na przyszłość

Jeśli nadal będziesz napotykał problemy z uzyskaniem płatności za sprzedaż rozważ wprowadzenie pewnych prewencyjnych działań. To może być prośba o zadatek w przypadku nowych klientów. Możesz wyjaśnić klientom, że jesteś małą firmą i musisz ponieść koszty związane z dostarczeniem gotowego produktu czy usługi.

Możesz się ustrzec przed nierzetelnym klientem i brakiem płatności za sprzedaż korzystając z różnych rozwiązań finansowych jakie są na rynku. Korzystając np. z usług finansowania faktur, które umożliwiają uzyskanie środków ze sprzedaży na długo wcześniej niż wyznaczony termin płatności widniejący na fakturze sprzedażowej. Nawet na drugi dzień po wystawieniu faktury, możesz mieć gotówkę na koncie.